snobyen

Visjon

«Livet er best i bevegelse»

Nordmenn er et fysisk og aktivitetssøkende folkeslag, og de fleste av oss har møtt en svenske eller danske som rister på hodet av vår iboende trang til å utfordre egen fysikk. Det er vel noe av det som gjør oss til nordmenn? Bevegelse er viktig for følelsen av mestring, energi og egenverd, og folkehelse er et begrep som tas på alvor. Vi har erkjent at å være i aktivitet gjør at vi greier mer- på jobb og privat. Derfor er det helt naturlig at det er nettopp i Norge vi bygger verdens første bydel med aktiviteter og lek som fellesnevner, og hvor kunnskap og kompetanse er sentrale elementer.

Når vi i Snøbyen sier at «Livet er best i bevegelse», så vet vi at lek og aktivitet blir en kilde til inspirasjon og læring i en ny bydel som skal være for alle – uansett ferdigheter eller alder.

Les mer om bydelen

  • Et aktivt liv

  • Visjon

  • Beliggenhet

  • Leietakere

  • Fremdrift

  • Arkitektur

  • Demografi

  • Bærekraft

  • Livet i byen