snobyen-2

Visjon

Vår visjon er en bydel som gjennom lek, aktivitet, inspirasjon og
læring gir økt livskvalitet til besøkende, beboere og ansatte.

I Snøbyen vil det foregå mye bevegelse. Både gjennom fysisk aktivitet men også i form av opplevelser, inspirasjon og læring. Vi ser det som vår oppgave å fasilitere aktiviteter for besøkende og samhandling mellom næringsaktører i bydelen. Dette gjør vi fordi vi mener at livet er best i bevegelse. 

Fysisk aktivitet

Snøbyen skal bidra til økt folkehelse i Lørenskog, men også for besøkende og tilreisende. Bydelen vil ha et bredt utvalg av aktiviteter for familier, aktive og idrettsutøvere.

Når Snøbyen står ferdig vil det være ca 40 aktiviteter tilknyttet bydelen. 

Læring

Vi skaper et community for aktører innen sport og helse. Gjennom å utveksle idèer og erfaringer vil vi skape vekst for bedrifter, organisasjoner og akademia tilknyttet Snøbyen. I SNØ finner du kunnskapssenteret Igloo Innovation, hvor bedrifter kan være tilknyttet via medlemsskap eller gjennom å leie plass i de delte lokalene.

Balanse mellom arbeid og fritid

De ansatte i Snøbyen vil oppleve en tilrettelagt hverdag hvor det er kort vei fra arbeidssted til trening, aktivitet og opplevelser. Mange ansatte er i dag opptatt av balanse mellom arbeid og fritid. En lokalisering av bedriftens kontorer i Snøbyen vil kunne være et godt grep for å styrke internt omdømme og å oppfattes som et attraktivt sted å arbeide.