snobyen

Visjon

«Livet er best i bevegelse»

Nordmenn er et fysisk og aktivitetssøkende folkeslag, ikke minst om vinteren. Det er vel noe av det som gjør oss til nordmenn? Derfor er det naturlig at det er nettopp vi som bygger verdens første bydel med aktiviteter og lek som fellesnevner og hvor kunnskap og kompetanse er sentrale elementer.

Når vi sier at «Livet er best i bevegelse», så vet vi at inspirasjon og læring er like viktige ingredienser som lek og aktiviteter i en ny bydel som skal være for alle
– uansett ferdigheter eller alder.

Les mer om bydelen

  • Beliggenhet

  • Leietakere

  • Fremdrift

  • Arkitektur

  • Demografi

  • Bærekraft

  • Visjon

  • Livet i byen