snobyen-2

Personvern

Her finner du dokumentasjon relatert til personvern på våre sider

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og Snøbyen er i prosess med å etterleve lovkravene. For ytterligere informasjon om dette arbeidet, vises til hjemmesidene til vårt morselskap, Selvaag AS https://selvaag.no/ Dersom du har spørsmål til vårt arbeid knyttet til etterlevelse av åpenhetsloven, ber vi om at dette sendes skriftlig til epost: kh@selvaag.no. Vi vil svare innen tre uker.