snobyen

Bygget for en bærekraftig fremtid

Snøbyen er utviklet som et økosystem hvor bebyggelsen spiller på lag med hverandre. Overskuddsvarme fra SNØ føres gjennom et energi anlegg som leverer kald luft tilbake til snø og sørger for oppvarming til boliger og næringslokaler.

Energi- og kostnadseffektiviseringstiltak:

 • Energi resirkulering fra Snø
 • Bevisste materialvalg
 • Breeam NOR sertifisering


Les mer om bydelen

 • Et aktivt liv

 • Visjon

 • Beliggenhet

 • Leietakere

 • Fremdrift

 • Arkitektur

 • Demografi

 • Bærekraft

 • Livet i byen