snobyen

Velkommen til den nye bydelen

Logo

Velkommen til Snøbyen

Norges første skihall SNØ er nå åpnet. I tillegg er den varme sonen på over 13 000 m2 fylt opp med spennende service tilbud og gode partnere av Snøporten. 

Luhrtoppen 2 er vel etablert som nærings- og kontorbygg. Nå har eiendommen fått sin første publikumsvirksomhet og attraksjon gjennom at trenings- og familiesenteret Sportytude er åpnet. Destinasjonen er nå etablert med de første tilbudene. 

Neste område som nå bygges i forlengelsen av SNØ starter med parkeringshuset. Over parkeringen er de to første husene påbegynt, og det er Brav og Wang sine bygninger. Dette er to av 7 hus. Det betyr at Amer Sports, Sport 1 og Mammut får bransjekolleger som nye naboer. Totalt bygges 34 000 m2 knyttet til området rundt et nærsenter og nabolaget rundt gården.  I de neste byggetrinnene utvikles 22 000 m2 kontorfasiliteter. 

De neste byggetrinnene omkranses av hotell, boliger, dagligvarer og skoler. Alle med nærhet til Lørenskog stasjon og eksisterende infrastruktur som utgjør et nytt attraktivt knutepunkt i Osloregionen.