snobyen

Velkommen til den nye bydelen

Logo

Velkommen til Snøbyen

Norges første skihall SNØ er nå åpnet. I tillegg er den varme sonen på over 13 000 m2 fylt opp med spennende service tilbud og gode partnere av Snøporten. 

Luhrtoppen 2 som er vel etablert som nærings- og kontorbygg. Nå har eiendommen fått sin første publikumsvirksomhet og en av Snøbyens attraksjoner gjennom at trenings- og familiesenteret Sportytude er åpnet. Destinasjonen er nå etablert med de første tilbudene. 

Neste område som nå bygges i forlengelsen av SNØ starter med parkeringshuset. Over parkering er de to første husene påbegynt, og det er Brav og Wang sine bygninger. Dette er to av 7 hus. Det betyr at Amer Sports, Sport 1 og Mammut får bransjekolleger som nye naboer. Totalt bygges 34 000 m2 knyttet til området rundt et nærsenter og nabolaget rundt gården.  I de neste byggetrinnene utvikles 22 000 m2 kontorfasiliteter. 

De neste byggetrinnene omkranses av hotell, boliger, dagligvarer og skoler. Alle med nærhet til Lørenskog stasjon og eksisterende infrastruktur som utgjør et nytt attraktivt knutepunkt i Osloregionen.

Visjon

«Livet er best i bevegelse»

Nordmenn er et fysisk og aktivitetssøkende folkeslag, ikke minst om vinteren. Det er vel noe av det som gjør oss til nordmenn? Derfor er det naturlig at det er nettopp vi som bygger verdens første bydel med aktiviteter og lek som fellesnevner og hvor kunnskap og kompetanse er sentrale elementer.

Når vi sier at «Livet er best i bevegelse», så vet vi at inspirasjon og læring er like viktige ingredienser som lek og aktiviteter i en ny bydel som skal være for alle
– uansett ferdigheter eller alder.

Fremdrift

Arkitektur

De første volum- og funksjonsanalyser ble utarbeidet av Chapman Taylor, Madrid, mellom 2011 - 2013.

Arkitekturpremissene for vinterparken ble utarbeidet av Thomas Thiis-Evensen, 29 januar -26 februar 2014 i dokumentet -”Lørenskog vinterpark. Forslag til arkitekturpremisser”. Gjennom skisseprosjektet og premissene ble det synliggjort en arkitektur som fremdeles etterstrebes i utviklingen av området.  

Arkitekturpremissene

Dermed forenkles motivbruken ned til noen få lettfattelige komponenter som handler om den lyse isbreen som kalver omgitt av beskyttende vegger i mørkt tre som møtes i et hjørne dannet av rødmalte tunhus.                                 

Thomas Thiis-Evensen

Hele vinterparken skal føyes inn i en stor og slak dalsenkning, omgitt av høydedrag med krappe skrenter. Ut fra disse forutsetningene dannes ideen om den overdekkede slalåmbakken som en isbre som sakte glir ned dalsenkningen og skyver steiner foran seg. Ved foten av bakken ”kalver” breen og blir til store uformelige isblokker som ruller videre til de fanges opp av en innfattende mur av stiliserte skrenter av stein og tre.

Isblokkene er møtesaler, vinterakademi og sportsbutikker, de omsluttende murene er kontorbygg, boliger og hotell.

Aktører
De forskjellige byggene og områdene i Snøbyen er designet i samarbeid med en rekke ulike nasjonale og internasjonale aktører. 

 • Chapman Tailor 
 • T.Thiis-Evensen 
 • Reiulf Ramstad Architects 
 • Halvorsen & Reine AS 
 • Arkitektene Fosse og Aasen AS
 • Folksom Arkitektur AS
 • Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter AS 

Demografi

Snøbyen er i origo av vekstområder rundt Oslo og Lørenskog. Per i dag har bor det 173 000 innbyggere innen 10 minutters kjøreavstand, og Lørenskog kommune vokser med sine i dag 40 000 innbyggere og 20 000 arbeidsplasser, med nye Akershus Universitetsykehus som største arbeidsgiver.  Kommunen har en unik beliggenhet midt imelleom Oslo sentrum og OSL Gardermoen og gjør området og kommunen svært attraktiv for næringsutvikling i det nye Oslo navet.  Disse kvalitetene har medført sterk befolkningsvekst i Lørenskog og , mange utbyggingsprosjekter og høyt aktivitetsnivå. Prognosene tilsier at veksten vil fortsette i flere år. 

Livet i byen

Snøbyen er en ny bydel med topp moderne kvaliteter i alle bygg og med hensyn til uteområder. Bydelen ligger ved markagrensen med den kvaliteten det gir. Stedsutviklingen er tuftet på at ideen om at både økt livskvalitet og effektivitet er mulig her. Vi ønsker å bidra til å realisere både drømmer for den enkelte og at virksomhetene lykkes med sine strategier. Destinasjonen skal preges av et tilbud som gir dagsbesøk god mening. Ønsker man å flere dager her er hotellet stedet å ta inn. For lengre opphold blir det gode utleie muligheter og med boligutviklingen så flytter cirka 6000 mennesker hit.

Stedet får ulike områder med ulikt tilbud. Det internasjonale og nasjonale attraktviteten i varetas av SNØ, hotellet, arbeidsplassen og annet spennede service tilbud. Typisk er dette samlet rundt Snøtorget med sin ruvende spanske trapp og Luhrtoppen 60 meter rett vest. Nærsentert med flere tilbud som fullsortimentsbutikk, kafe, bakeri og blomsterforretning er bare noen av tilbudene som utvikler rundt bytorgen. Den mest spennede attraktsjonene som kommer  der er vindhuset med vindtunnel og innen- og utendørs klatresenter. Syd møter bytorget gården med bowling, mikrobryggeri og spiseri. Gjennom nabolagsutvikling på selve Skårer Ødegården, Akershus eldste trebygning, skal vi ta vare på de nære opplevelsen enten det er beboerne som er ute med barnevogna eller det er besøkende som tar den pust i bakken etter å ha luften hunden…..

Tittel tag

Bygget for bærekraftig fremtid

Energi- og kostnadseffektiviseringstiltak:

 • Energi resirkulering fra Snø
 • Bevisste materialvalg
 • Breeam NOR sertifisering
 • WELL Sertifisering