snobyen-2

Demografi

Snøbyen er i origo av vekstområder rundt Oslo og Lørenskog. I dag bor det 173 000 innbyggere innen 10 minutters kjøreavstand til byen, og Lørenskog kommune vokser med sine 40 000 innbyggere og 20 000 arbeidsplasser. Nye Akershus Universitetsykehus er største arbeidsgiver.  

173 000

bor innen 10 min. kjøreavstand

500 000

bor innen 15 min kjøreavstand

900 000

bor innen 30 min kjøreavstand

170 000

biler passerer området daglig

40 000

Innbyggere (forventer sterk vekst i årene som kommer)

20 000

Arbeidsplasser (forventer sterk vekst i årene som kommer)

4 %

Lørenskog kommune er største vekstkommune i landet med cirka 4 % økning i innbyggertall per år

Romerike

er det største vekstområdet i landet

Kommunen har en unik beliggenhet, midt mellom Oslo sentrum og OSL Gardermoen. Dette gjør området og kommunen svært attraktiv for næringsutvikling i det nye Oslo-navet. Disse kvalitetene har medført sterk befolkningsvekst i Lørenskog, en rekke utbyggingsprosjekter og høyt aktivitetsnivå. Prognosene tilsier at veksten vil fortsette i mange år.

Les mer om bydelen