snobyen

Demografi

Snøbyen er i origo av vekstområder rundt Oslo og Lørenskog. Per i dag bor det 173 000 innbyggere innen 10 minutters kjøreavstand, og Lørenskog kommune vokser med sine i dag 40 000 innbyggere og 20 000 arbeidsplasser, med nye Akershus Universitetsykehus som største arbeidsgiver.  

173 000

innen 10 min.

40 000

Innbyggere

20 000

Arbeidsplasser

Kommunen har en unik beliggenhet midt imelleom Oslo sentrum og OSL Gardermoen og gjør området og kommunen svært attraktiv for næringsutvikling i det nye Oslo navet.  Disse kvalitetene har medført sterk befolkningsvekst i Lørenskog og , mange utbyggingsprosjekter og høyt aktivitetsnivå. Prognosene tilsier at veksten vil fortsette i flere år. 

Les mer om bydelen

  • Beliggenhet

  • Leietakere

  • Fremdrift

  • Arkitektur

  • Demografi

  • Bærekraft

  • Visjon

  • Livet i byen