snobyen-2

Arkitektur

Snøbyens utforming hviler på noen helt spesielle tanker og ideer, det vi kaller arkitekturpremisser.

De første volum- og funksjonsanalyser ble utarbeidet av Chapman Taylor, Madrid, mellom 2011 - 2013. 

Arkitekturpremissene for vinterparken ble utarbeidet av Thomas Thiis-Evensen i 2014, i dokumentet -”Lørenskog vinterpark. Forslag til arkitekturpremisser”. Gjennom skisseprosjektet og premissene ble det synliggjort en arkitektur som fremdeles etterstrebes i utviklingen av området.  


Arkitekturpremissene

SNØ er føyet inn i en stor og slak dalsenkning, omgitt av høydedrag med krappe skrenter. Ut fra disse forutsetningene dannes ideen om den overdekkede slalåmbakken som en isbre som sakte glir ned dalsenkningen og skyver steiner foran seg. Ved foten av bakken ”kalver” breen og blir til store uformelige isblokker som ruller videre til de fanges opp av en innfattende mur av stiliserte skrenter av stein og tre.

Isblokkene er møtesaler, vinterakademi og sportsbutikker, de omsluttende murene er kontorbygg, boliger og hotell. 

Motivbruken forenkles ned til noen få lettfattelige komponenter som handler om den lyse isbreen som kalver omgitt av beskyttende vegger i mørkt tre som møtes i et hjørne dannet av rødmalte tunhus                               

Thomas Thiis-Evensen

    

Bidragsytere
De forskjellige byggene og områdene i Snøbyen er designet i samarbeid med en rekke nasjonale og internasjonale aktører. 

  • Chapman Taylor 
  • T.Thiis-Evensen 
  • Reiulf Ramstad Architects 
  • Halvorsen & Reine AS 
  • Arkitektene Fosse og Aasen AS
  • Folksom Arkitektur AS
  • Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter AS    

Les mer om bydelen