snobyen-2

Hvordan bygge en ny bydel på rekordtid? En øvelse i sprint med presisjon.

2022-02-16
- Jeg vet ikke om noen andre områder i Norge eller Norden som har gjort det samme som vi nå gjør i Snøbyen. Vi bygger en helt ny bydel fra grunnen og opp på relativt kort tid, forteller Ole Morten Huser, prosjektsjef i Snøbyen.

Snøbyen er et gedigent utviklingsprosjekt med tanke på antall kvadratmeter, fasiliteter og infrastruktur som skal bygges.   

I dag står skiarenaen SNØ, byggene Snøhus 1 og 2, Luhrtoppen og et enormt parkeringsanlegg ferdig. Snart går byggarbeiderne i gang med Fjellhus.  Synes du skiarenaen SNØ er stor? Bare vent til næringsbygget Fjellhus står ferdig!   


Kvalitet, sikkerhet og bærekraft går først  

Et utviklingsprosjekt i den skala som Snøbyen er, stiller høye krav til alle involverte. Det er ikke hvem som helst som kan holde i alle prosjektene, samtidig som nye utfordringer stadig kommer til, og flere og flere aktører skal gjøre Snøbyen til sitt nye hjem.   

-Jeg har jo vært med på store utviklingsprosjekter før, men dette er unikt, forteller prosjektsjef Ole Morten Huser.  

-Det vi gjør her i Snøbyen er egentlig ikke noe man vanligvis gjør i Norge. Bydeler pleier å etablere seg over tid, men her har vi sett potensialet i området og bygger en destinasjon og en bydel på rekordtid. Det gjør at byggearbeidet blir en øvelse i sprint med presisjon, fortsetter han.  

Alle bygg i Snøbyen skal BREEAM-sertifiseres for å sikre bærekraftig bebyggelse. Men BREEAM-sertifisering er mer enn bare grønne materialer og solceller. Det stiller også høye krav til HMS, ledelse, arealbruk og økologi m.m.  

-Det er mye som skal tas hensyn til. Og kvalitet, sikkerhet og bærekraft går alltid først. Vi bruker for eksempel helt spesielle heisekraner for å ta hensyn til omkringliggende bebyggelse. Heldigvis har vi ambisiøse og solide eiere som er rede til å bidra med det vi trenger for å få til ting. Vi har muligheten til å gjennomføre fordi de har sterk tro på prosjektet, sier Huser.  

Et sted blir også til av menneskene som lever der. Bydelen vår utvikles for hver eneste dag av de som bor her, arbeider her eller kommer på besøk. 

En destinasjon skapes også av menneskene 

Snøbyens visjon er «livet er best i bevegelse», og vi ønsker å fokusere på lek, aktivitet og helse. Sport, aktivitet og læring er viktige pilarer i vår bydel.  

Et sted blir også til av menneskene som lever der. Bydelen vår utvikles for hver eneste dag av de som bor her, arbeider her eller kommer på besøk. 

Dette gjør også at vi endrer byggeprosessen underveis. Det kan være å tilpasse kontorer til en ny bedrift, eller bygge om eksisterende lokaler til nye attraksjoner som klatre- og trampolinepark. Våre innbyggere har stor innflytelse på hvordan den ferdige Snøbyen kommer til å se ut!  

-Det beste med å bygge opp en bydel helt fra starten av er at vi har mulighetenes gunst. Om vi ønsker eller ser behovet for å tilføre eller endre på ting underveis, så har vi muligheten til det! Det kan være å finne plass til en stor squash hall, vindtunnel eller noe annet som verdiøker bydelen vår, sier Huser.   

Er du interessert i ledige lokaler?