snobyen-2

Snøbyen- en grønn og bærekraftig bydel

2021-10-22
Å bygge noe som varer forutsetter at vi tenker bærekraftig. I Snøbyen har det vært viktig for oss å skape en ny bydel som er bygget for en grønn fremtid, og som tilrettelegger for arbeid, aktivitet, bevegelse og helse.

Bydelen er utviklet og bygget som et sammenhengende økosystem, hvor alle deler spiller på lag med hverandre. Valgene vi har tatt ved bygging og utforming av bydelen ivaretar viktige miljø-initiativ.

Vi har tatt 3 grønne hovedvalg: 

1.     Vi skal sørge for energiresirkulering både i Snøbyen og tilbake til fjernvarmenettet i Lørenskog Kommune.

2.     Vi velger byggematerialer som er miljøvennlige, dvs materialer som ikke er behandlet med giftige stoffer og gjenbruksmaterialer.

3.     Vi sikrer at alle våre bygg møter til de beste standarder på miljøsertifisering, dvs BREEAM-NOR sertifiseringer.


Visste du at SNØ er et plussbygg?

SNØ er Europas største innendørs skiarena. Dette innebærer selvfølgelig et enormt energiforbruk. Eller? Feil. SNØ er faktisk et plussbygg. Det betyr at bygget produserer mer energi enn det faktisk bruker! Hvordan er det mulig?

Første steg var å bygge på en måte som sikret at man bruker minst mulig energi til kulde og nedkjøling. God isolasjon og tette vegger, tak og gulv i hele arenaen gjør at bygget holder en «passivhusstandard». Dermed unngår vi at kulde lekker ut av bygget. Fordi kulden ikke lekker ut, bruker vi mindre strøm for å kjøle hallen ned.


Med dette systemet, sender vi faktisk ut rundt 23 % mer energi til oppvarming av andre bygninger enn hva skiarenaen SNØ selv bruker av strøm fra nettet.

Hvordan kan vi produsere mer energi enn det vi bruker? Vi har investert i avansert teknologi, og har derfor installert de beste varmepumpene og kjølemaskinene som finnes tilgjengelig i hele bygget. Slik har vi også fått til varmegjenvinning inne i hallen. Kjølemaskinene henter varme som er i luften inne i bygget og omformer dette til kulde som brukes til å holde temperaturen nede.

Overskuddsenergien fra varmepumpene og kjølemaskinene sendes deretter ut i fjernvarmenettet igjen. Først til å varme opp resten av byggene i Snøbyen, og deretter ut på Akerhus Energi Varme sitt fjernvarmenett.

Med dette systemet, sender vi faktisk ut rundt 23 % mer energi til oppvarming av andre bygninger enn hva skiarenaen SNØ selv bruker av strøm fra nettet.

 

Andre bygg

 Også de andre byggene i Snøbyen er utviklet med bærekraft og miljø i tankene. Alle bygg blir BREEAM-NOR sertifisert etterhvert som de bygges. BREEAM-NOR er Norges fremste miljøsertifisering for bygg og sikrer at bærekraft har blitt tatt hensyn til.

BREEAM-NOR dekker 9 kategorier:

·      Ledelse

·      Helse- og innemiljø

·      Energi

·      Transport

·      Vann

·      Materialer

·      Avfall

·      Arealbruk og økologi

·      Forurensing

En BREEAM-NOR kategorisering har 5 nivåer, og i Snøbyen skal alle våre bygg enten har nivå 3 eller høyere.

youtube_video_preview

Se filmen hvor Snøbyens CEO Erik Hammer forteller om plusshuset SNØ

Er du interessert i ledige lokaler?