snobyen-2

Gården

Skårer Ødegården har vært bebodd siden cirka 1300 tallet. Nåværende hovedhus er etter sigende Akershus eldste trebygning  oppført på begynnelsen av 1700-tallet. Huset er fullt restaurert og er sammen med selve gårdstunet bevaringsverdig. Gården er midtpunktet i en nabolagsutvikling hvor vi ønsker både fastboende og besøkende velkommen. Endelig funksjonsprogram er ikke fastlagt, men gården vil berike område og skape en nærhet til historien få andre bydeler er forunt.

Status

Utleid

Ledig kontor

-

Ledig handel

-

Innflytting

-

Oppføring

Under utvikling

Etasjer

-

Følg med videre om utviklingen av området


Utforsk bygget og plantegninger

Dette vil åpne bygget i område utforskeren

---

Send en henvendelse her, så kommer vi tilbake til deg.

Melding

 

Utforsk flere bygg.

  • Snøhus 1

  • Snøhus 2

  • Snøhus 3