snobyen

Igloo Innovation

Snøporten - en arena for innovasjon og forskning

Igloo innovation med Jarle Aambø og Kjeller Innovasjon vil samle nasjonale og internasjonale vinterrelaterte virksomheter i Lørenskog. Med verdens største innendørs skiarena mener han det er naturlig også å skape verdens største næringsklynge for denne bransjen.

– Vi ser et enormt potensial for en vinterbasert næringsklynge med den størrelse og tyngde som Snøporten og SNØ får. På litt sikt tror vi Snøporten også vil bli verdens ledende klynge innen vinterbasert næring og vinteridrett, sier Aambø som i dag leder Olympiatoppens prestasjonsklynge.

Igloo Innovation ønsker å være Snøportens langsiktige partner og pådriver for å utvikle det internasjonalt foretrukne miljøet innen vinteridrett. Her ser han for seg både nye og etablerte virksomheter innen sportsindustri, turisme, helse, sportsteknologi, forskning og utdanning.

– Snøporten har et enormt potensial både for innovasjon og næringsutvikling samt for norsk vinteridrett i fremtiden. Mange toneangivende virksomheter ønsker å bli en del av den nye, ambisiøse næringsklyngen i Snøporten, blant annet Norges Skiforbund, Olympiatoppen, NTNU, Norges Idrettshøgskole, samt at vi er i gode prosesser med Snøportens etablerte virksomheter og en rekke eksterne. Vi skal selvsagt bygge sten på sten, og tror kompetansen, nettverkene og miljøet i her har et enormt potensial både for innovasjon og næringsutvikling samt for norsk vinteridrett i fremtiden, forteller Aambø entusiastisk.

Jarle Aambø


I tillegg til verdens kanskje største innendørs skiarena, skal Vinterparken huse både et kompetansesenter for vintersport og et vinterakademi. Det er også planer om konferansehotell, serveringssteder, butikker og annen opplevelsesbasert næring i tillegg til næringsklyngen relatert til kulde, vinter og snø i den kommende helårs vinterlandsbyen.