snobyen-2

Vi besøker sportsindustriens næringsklynge

2021-11-21
I Snøbyen samles ulike aktører som alle har en tilknytning til fysisk helse, aktivitet, idrett og lek. Flere av disse finner et hjem hos Igloo Innovation, et innovasjon- og kompetansesenter for sportsindustrien i Norge.

Hos Igloo Innovation fostres delingskultur og klyngevirksomhet hvor samarbeid og kunnskapsdeling er en stor del av arbeidshverdagen.

–Igloo Innovation er en fasilitator og koordinator. Vi samler bransjen på tvers; det betyr akademia, modne bedrifter og startup bedrifter. Disse forskjellige aktørene er avhengige av hverandre; vårt mål er å samle de på en plass hvor vi konsekvent bryter ned siloene som står i veien for samarbeid, sier Håvard K. Bjor, COO i Igloo Innovation.

Sport i sentrum

–Hos oss og våre medlemmer står sport i sentrum. Og i det legger vi ikke kun konkurranseidrett, men lener oss på en bredere betydning av ordet. Fysisk aktivitet, helse, mental og cognitiv trening, rehabilitering og forebyggende aktivitet er alle ting vi har fokus på, forteller Bjor.

 Igloo Innovation har lokaler i SNØ som ligger i Snøbyen.

 –På grunn av den kulturelle konteksten i Norge, er det naturlig nok mye innovasjon innen feltet vintersport og vi har jo en fantastisk forutsetning med beliggenhet i SNØ og Snøbyen, sier Bjor.

 Men han er tydelig på at man ikke begrenser seg  vintersporten:

 –Vi er en næringsklynge for hele sportsindustrien, det inkluderer også andre felt.

Vi setter fokus på hele mennesket og viktigheten av sunn helse og aktivitetsbaserte hverdager. Heldigvis for både oss og våre medlemmer er det en rekke tilbud i Snøbyen som man kan benytte som del av arbeidsdagen sin.

Hele mennesket

Snøbyen har som ambisjon at alle næringsaktører skal bli en del av et community som deler kunnskap og erfaring. Dermed ble det naturlig å grunnlegge en næringsklynge. Fra å sitte tett på konseptualiseringen av Snøbyen, så grunnlegger av Igloo Innovation Jarle Aambø nytteverdien i en klynge som samlet sportsindustrien på et sted.

 –Vi har ingen spesifikke krav til de som ønsker å bli medlemmer hos oss, annet enn at man har en rot i det som er våre satsningsområder. Vi jobber mye med klyngekultur og kunnskapsdeling, så nye medlemmer må også se egennytte i en slik tankegang, forteller Bjor.

–Vi deler den samme visjonen som Snøbyen, at fysisk aktivitet, lek og helse henger sammen med innovasjon og fremtidens arbeidsplass. Og vi setter fokus på hele mennesket og viktigheten av sunn helse og aktivitetsbaserte hverdager. Heldigvis for både oss og våre medlemmer er det en rekke tilbud i Snøbyen som man kan benytte som del av arbeidsdagen sin, fortsetter Bjor. 

Næringsklynge for sportsindustrien

 Igloo Innovation betegner seg som en næringsklynge for sportsindustrien, dette representerer noe som er viktig for framtiden og framtidens arbeidsplass mener Håvard Bjor.

 –Ved å tilrettelegge for klyngevirksomhet og klyngeaktiviteter, og å bringe sammen ulike aktører skaper vi både sterkere forutsetninger for våre medlemmers nasjonale virksomhet, samt at vi kan bistå i å styrke norske aktørers konkurransekraft internasjonalt, sier Bjor.

 –Vi rendyrker det å sette idretten i sentrum med et internasjonalt fokus, avslutter han.


youtube_video_preview

Se filmen hvor CEO Jarle Aambø forteller om Igloo Innovasjon

Er du interessert i ledige lokaler?