snobyen-2

En ny bydel med et gammelt hjerte

2021-10-19
Visste du at Snøbyen har vært bebodd siden 1300-tallet? Snøbyen er en bydel som vokser frem i et område med rik historie. Midt inne i hjertet av bydelen finner du Gården.

Lærte å gå på ski på Skårer Ødegården

 I Snøbyen er Skårer Ødegården mer kjent som Gården. Gården blir det virkelige hjertet i bydelen vår. Vi er opptatt av å bevare historien til området, men også det historien representerer.

I gamle dager lå Skårer Ødegården i en dal ned mot Langtjernet, med rullende bakker og lier – blant annet mye av det som i dag huser skihallen SNØ.

Jordene på Skårer Ødegården var en yndet tumleplass. Flere av bøndene som opp igjennom historien har drevet gården har vært kjent for å la folk i nærområdet få bruke jordene til aktiviteter etter innhøstingen.

For mange av barna i området var derfor jordene på Skårer Ødegården stedet man lærte å stå på ski om vinteren eller spilte fotball på om sommeren.

Snøbyen og SNØ er et siste moderne ledd i en langstrakt historie om hvordan aktivitet og bevegelse tilfører glede og livskvalitet.

Livet er best i bevegelse

Med historien til Gården og hva den betydde for menneskene rundt, viderefører nå Snøbyen et historisk fokus på aktivitet og bevegelse.  

 Snøbyen og SNØ er et siste moderne ledd i en lang historie om hvordan aktivitet og bevegelse tilfører glede og livskvalitet.

 

Hovedhuset, stabburet - og snart låven!

I dag står hovedhuset fra 1749 og et stabbur fra før 1900, igjen på gården. Hovedhuset, en av Akershus’ eldste trebygninger, er fullt restaurert og fungerer for øyeblikket som Snøbyens hovedkontor.

I byggetrinn 3 vil vi også bygge en ny låve på gårdstunet. Hele gården vil være åpen for publikum, og huse spennende aktiviteter, næring og restaurantkonsepter.

I Snøbyen møter det nye det gamle, og historien skal bevares og videreføres til glede for nye generasjoner!

Etablert

1300-tallet

Hovedhuset

Oppført i 1740 og er en av Akershus eldste bygninger

Stabburet

Oppført på et senere tidspunkt, etter 1900

Er du interessert i ledige lokaler?